Goede communicatie vinden we uiterst
belangrijk, we betrekken u als patiënt
graag bij de behandeling

Praktijk Vijverhof


De praktijk is opgestart in 2005 als solopraktijk door Philippe Kiekens in het centrum van Brugge aan het Astridpark. Al snel was duidelijk dat een tandarts beter werk kon leveren dankzij de samenwerking met een tandartsassistente. Naast ondersteuning bieden bij de tandheelkundige behandelingen nam de tandartsassistente ook alle administratieve en organisatorische taken op zich en werd de basis gelegd van onze huidige manier van praktijkvoering.

Het patiëntenaantal groeide en er kwam nood aan het aantrekken van een bijkomende tandartsen en tandartsassistentes. Wegens plaatsgebrek dienden we te verhuizen naar een ruimer pand. We verhuisden naar Sint-Michiels in het voorjaar van 2014.

Door een stijgend patiëntenaantal, groeit de praktijk verder uit tot het team waarmee we vandaag elke dag streven naar tevreden patiënten na afloop van hun behandeling.

 

 

Een gezond gebit is onze zorg


Dankzij de ondersteuning door de tandartsassistentes in administratie, hygiëne en sterilisatie van het instrumentarium, logistiek van verbruiksmateriaal, etc, kunnen de tandartsen zich 100% focussen op de patiëntenbehandelingen. Alle tandheelkundige behandelingen worden door de tandarts ondersteund door een tandartsassistente, uitgevoerd, wat de kwaliteit van de behandeling verbetert en de behandeltijd inkort. Door samen te werken, veelvuldig bij te scholen en te investeren in de modernste apparatuur, kunnen we onze patiënten betrouwbaar en duurzaam behandelen.

Het voorkomen van tandproblemen is tevens één van onze doelstellingen. Door regelmatige preventieve controles uit te voeren, waarbij we pleiten voor controle rx-foto’s, grondige reinigingen en mondhygiëne instructies, kunnen we dit bereiken. Hygiëne dragen we hoog in het vaandel. Er wordt gebruik gemaakt van handschoenen en mondmaskers. Instrumentarium wordt ultrasoon gereinigd en gesteriliseerd voor elke behandeling. Het cosmetische aspect is een belangrijke deelgebied geworden van de tandheelkunde. We vinden esthetiek belangrijk en we trachten dan ook aan deze verwachtingen van onze patiënten te voldoen.

We luisteren naar de vragen en problemen van ieder patiënt en beantwoorden deze met een individuele behandeling passend bij elke patiënt. Duidelijke communicatie en transparantie omtrent kostprijs vinden we uiterst belangrijk.

De tarieven die vooropgesteld worden door het RIZIV en ziekenfondsen, maken het soms onmogelijk om een up-to-date tandartspraktijk te beheren en hoogwaardige tandheelkunde te bieden. Om al deze redenen liggen onze tarieven soms wat hoger dan de ziekenfondstarieven en zijn wij niet geconventioneerd. Daartegenover staat dat onze tarieven transparant gecommuniceerd zullen worden via een gedetailleerde kostenraming, eerlijk zijn en correct voor de zorg, kwaliteit en kennis die geleverd wordt. Op lange termijn komt deze manier van werken voordeliger uit, zowel voor u als voor de groepspraktijk.

Dentius


Om u nog professioneler te kunnen omringen met onze beste zorgen zijn wij toegetreden tot het tandartsen expertisenetwerk Dentius.

Door deel uit te maken van een groep tandartsenpraktijken ontstaan er synergiën die ons als praktijk en u als patiënt alleen maar ten goede komen.
Dentius ondersteunt de praktijk voor alle administratieve en operationele zaken die naar de toekomst toe verder complexer worden.
Hierdoor kunnen de tandartsen in optimale omstandigheden werken met de volle focus op u, als patiënt.

Binnen de praktijk behouden wij uiteraard niet alleen onze klinische vrijheid en manier van werken, maar ook onze interne identiteit en onze opgebouwde onderlinge verstandhouding blijft bestaan.

In de toekomst zal onze naam evolueren van “Tandartsenpraktijk Vijverhof” naar “Dentius Brugge”.