Assistente

Elizabeth Vandierendonck

Tel: 050/33.22.03

Assistente Elizabeth studeerde Economische Wetenschappen aan de Lycée Prince De Liège in Kinshasa.

Hierna volgde zij de opleiding Bachelor Agro-Biotechnologie met afstudeerrichting Dierenzorg HoGent.

Sinds half september 2022 werkt Elizabeth binnen onze praktijk en biedt zij als stoelassistente ondersteuning aan de tandartsen bij hun patiëntenbehandelingen.